Suomen virallinen tilasto

Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Valtion tk-rahoitus vähenee 42 miljoonaa euroa vuonna 2014
20.2.2014
Vuoden 2014 valtion talousarvion määrärahoja ja myöntövaltuuksia kohdennetaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan yhteensä 1 955 miljoonaa euroa. Tk-rahoituksen määrä vähenee Tilastokeskuksen mukaan edellisvuodesta noin 42 miljoonaa euroa. Julkisen tutkimusrahoituksen osuudeksi bruttokansantuotteesta arvioidaan 0,99 prosenttia.

Seuraava julkistus:
26.2.2015

Kuvaus: Tilasto kuvaa valtion talousarviossa tutkimukseen ja kehittämiseen osoitettua rahoitusta. Tarkastelun kohteena ovat myös t&k-rahoituksessa eri vuosien välillä tapahtuneet muutokset. Tilaston laadinnassa noudatetaan OECD:n ja Eurostatin suosituksia. Tiede- ja teknologiatilastojen (ml. tutkimus- ja kehittämistoimintatilastot) tuotannossa sovelletaan tilastolakia (280/2004). Lisäksi EU:n tiede- ja teknologiatilastoja koskeva Komission asetus (EY) N:o 753/2004 edellyttää tietojen keruuta ja ohjaa tilastojen laadintaa. Aineisto kootaan hallinnonalojen asiantuntijaverkoston yhteistyönä.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: julkinen talous, julkiset menot, korkeakoulut, menot, tietoyhteiskunta, tuotekehitys, tutkimuslaitokset, tutkimusmenot, tutkimustoiminta, valtiontalous, yliopistot.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 31.1.2015].
Saantitapa: http://tilastokeskus.fi/til/tkker/index.html

Jaa