Suomen virallinen tilasto

Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus laskee entisestään vuoden 2017 talousarviossa
23.2.2017
Tutkimus ja kehittämistoimintaan kohdistuvat määrärahat vähenevät vuoden 2017 talousarviossa noin 48 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Kokonaisuudessaan valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus on vuoden 2017 talousarviossa 1 797,5 miljoonaa euroa. Julkisen tutkimusrahoituksen osuus bruttokansantuotteesta laskee arviolta 0,82 prosenttiin.

Seuraava julkistus:
22.2.2018

Kuvaus: Tilasto kuvaa valtion talousarviossa tutkimukseen ja kehittämiseen osoitettua rahoitusta. Tarkastelun kohteena ovat myös t&k-rahoituksessa eri vuosien välillä tapahtuneet muutokset. Tilaston laadinnassa noudatetaan OECD:n ja Eurostatin suosituksia. Tiede- ja teknologiatilastojen (ml. tutkimus- ja kehittämistoimintatilastot) tuotannossa sovelletaan tilastolakia (280/2004). Lisäksi EU:n tiede- ja teknologiatilastoja koskeva Komission asetus (EY) N:o 753/2004 edellyttää tietojen keruuta ja ohjaa tilastojen laadintaa. Aineisto kootaan hallinnonalojen asiantuntijaverkoston yhteistyönä.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: julkinen talous, julkiset menot, korkeakoulut, menot, tietoyhteiskunta, tuotekehitys, tutkimuslaitokset, tutkimusmenot, tutkimustoiminta, valtiontalous, yliopistot.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.2.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/index.html

Jaa