Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2020, mars

Byggnads- och bostadsproduktion 2019, juni

2019
juni
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik