Finlands officiella statistik

Byggnads- och bostadsproduktion

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Färre beviljade bygglov under första kvartalet än året innan
21.5.2019
Enligt Statistikcentralen beviljades bygglov för 7,7 miljoner kubikmeter under januari - mars 2019, vilket var 11,8 procent färre än under motsvarande period året innan. Sett till typ av byggnad minskade kubikvolymen för bygglov mest för affärs- och kontorsbyggnader, dvs. med 46,0 procent. Kubikvolymen för beviljade bygglov för bostadsbyggnader minskade med 24,2 procent från året innan.

Nästa offentliggörande:
25.6.2019

Beskrivning: Statistiken över byggnads- och bostadsproduktion beskriver volymen av den byggverksamhet för vilken bygglov behövs och produktionsvolymen. Statistiken beskriver den inhemska byggnadsproduktionen ur slutproduktens synvinkel. Volymen i statistiken mäts med byggnadsprojektets volym och antalet bostäder. Volymindexet för nybyggnad beskriver förändringen av värdet till fasta priser för nybyggandet inom det inhemska husbyggandet jämfört med jämförelsetidpunkten, indexets basår. I statistiken ingår inte ändringsarbeten och reparationer som kräver bygglov.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bostadsproduktion, bostäder, byggande, bygglov, byggnader, byggnadsproduktion, husbyggnad, volymindex för nybyggnad.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: I statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen har föregående månaders uppgifter uppdaterats
23.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.6.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/index_sv.html