Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2020, maj

Byggnads- och bostadsproduktion 2019, februari

2019
februari
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik