Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2019, maj

Byggnads- och bostadsproduktion 2018, januari

2018
januari
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik