Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2018, december

Byggnads- och bostadsproduktion 2016, januari

2016
januari
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik