Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2020, april

Byggnads- och bostadsproduktion 2015, oktober

2015
oktober
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik