Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2014, oktober

Byggnads- och bostadsproduktion 2011, juni

2011
juni
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer

Webbläsarevänlig version

Statistikcentralen