Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2019, juni

Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000 m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1-4/2011* 1-4/2010 1-4/2011* 1-4/2010 1-4/2011* 1-4/2010
Hela landet 12 755 12 874 10 298 10 583 1 303 1 689
Fasta Finland 12 742 12 782 10 287 10 487 1 296 1 657
Nyland 3 414 3 585 4 275 3 421 81 76
Huvudstadsregion 2 251 2 517 3 044 2 467 7 8
Östra Nyland . 234 . 199 . 17
Egentliga Finland 996 1 302 721 830 155 209
Satakunta 334 413 302 210 36 59
Egentliga Tavastland 875 270 245 300 38 32
Birkaland 1 026 945 799 1 253 89 112
Päijänne-Tavastland 383 556 282 330 72 79
Kymmenedalen 533 185 238 146 45 50
Södra Karelen 274 352 206 151 54 56
Södra Savolax 364 477 121 170 139 186
Norra Savolax 367 627 225 455 54 98
Norra Karelen 310 291 287 262 50 69
Mellersta Finland 471 469 523 447 91 147
Södra Österbotten 721 666 301 374 35 42
Österbotten 617 574 371 311 81 64
Mellersta Österbotten 159 375 100 190 29 16
Norra Österbotten 1 040 1 012 920 988 90 129
Kajanaland 152 136 87 130 49 64
Lappland 707 312 284 320 108 152
Åland 13 92 11 96 7 32

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio (09) 1734 2481, Merja Järvinen (09) 1734 2458, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. april 2011, Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.9.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2011/04/ras_2011_04_2011-06-23_tau_004_sv.html