Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2019, mars

Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000 m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1/2011* 1/2010* 1/2011* 1/2010* 1/2011* 1/2010*
Hela landet 2 047 2 649 1 581 2 042 169 303
Fasta Finland 2 046 2 636 1 581 2 033 168 297
Nyland 777 1 031 699 834 13 14
Huvudstadsregion 544 895 472 712 2 1
Östra Nyland . 21 . 30 . 2
Egentliga Finland 174 197 254 141 27 37
Satakunta 49 48 79 50 5 8
Egentliga Tavastland 11 38 9 24 5 6
Birkaland 240 109 30 183 14 12
Päijänne-Tavastland 27 33 42 18 8 18
Kymmenedalen 86 31 33 16 5 9
Södra Karelen 92 38 6 18 7 6
Södra Savolax 26 198 3 16 11 39
Norra Savolax 79 112 84 71 10 15
Norra Karelen 33 60 10 53 6 13
Mellersta Finland 65 74 92 32 18 29
Södra Österbotten 124 115 72 119 1 13
Österbotten 32 95 16 72 5 10
Mellersta Österbotten 14 57 2 11 6 3
Norra Österbotten 145 337 57 287 13 29
Kajanaland 17 10 18 10 6 6
Lappland 54 35 75 48 8 28
Åland 1 14 0 9 1 6

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Järvinen (09) 1734 2458, Heli Suonio (09) 1734 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 25.3.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. januari 2011, Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.6.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2011/01/ras_2011_01_2011-03-25_tau_004_sv.html