Finlands officiella statistik

Lönestrukturstatistik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Den vanligaste månadslönen för heltidsanställda löntagare 2 500 euro år 2016
21.9.2017
Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var den vanligaste totallönen för heltidsanställda löntagare 2 500 euro i månaden år 2016. Totallönerna innehåller utöver grundlönen alla lönetillägg, övertidsersättningar och naturaförmåner, men inte resultatpremier eller semesterpenning. Totallönerna anges i bruttobelopp, dvs. utan avdrag för skatter eller andra avgifter.

Nästa offentliggörande:
19.2.2018

Beskrivning: Lönestrukturstatistiken beskriver antalet löntagare, tim- och månadslöner samt lönebildningen och -spridningen inom alla arbetsgivarsektorer.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: inkomstnivå, inkomstutveckling, löner, löntagare, medellön, näringsgrenar, offentliga sektorn, privata sektorn, yrken.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Uppgifterna i statistiken över månadslöner inom staten publiceras på en egen webbsida våren 2012
26.10.2011
Statistiken månadslöner inom staten publiceras åter på en egen webbsida fr.o.m. år 2012.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/index_sv.html

Dela