Suomen virallinen tilasto

Palkkarakenne

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Miesvaltaisilla toimialoilla suurimmat ansiot vuonna 2018
20.3.2020
Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan vuonna 2018 palkansaajien keskiarvoansiot olivat miesvaltaisilla toimialoilla tyypillisesti naisvaltaisia aloja suurempia. Ero ansioissa oli erityisen selkeä asiantuntijoina työskentelevillä palkansaajilla.

Seuraava julkistus:
31.8.2020

Kuvaus: Palkkarakennetilasto kuvaa kaikkien työnantajasektoreiden palkansaajien lukumääriä, tunti- ja kuukausipalkkoja sekä palkkojen muodostumista ja hajontaa.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ammatit, ansiokehitys, ansiotaso, julkinen sektori, keskipalkka, palkansaajat, palkat, toimialat, yksityinen sektori.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Vuoden 2018 tilastossa muutos tuntiansiolaskentaan
6.9.2019
Tilastokeskus on tehnyt muutoksen palkkarakennetilaston tuntiansiolaskentaan.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkarakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0076. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pra/index.html