Suomen virallinen tilasto

Palkkarakenne

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Palkansaajien ansiot suurimmillaan väkirikkaissa kunnissa
7.3.2019
Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan työpaikan sijaintikunnan koolla oli yhteys palkansaajien ansioihin vuonna 2017. Työpaikan sijaitessa yli 200 000 asukkaan kunnassa kokonaisansioiden mediaani oli 19,1 euroa palkattua tuntia kohden. Vastaavasti alle 10 000 asukkaan kunnissa mediaaniansio oli 15,8 euroa.

Seuraava julkistus:
6.9.2019

Kuvaus: Palkkarakennetilasto kuvaa kaikkien työnantajasektoreiden palkansaajien lukumääriä, tunti- ja kuukausipalkkoja sekä palkkojen muodostumista ja hajontaa.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ammatit, ansiokehitys, ansiotaso, julkinen sektori, keskipalkka, palkansaajat, palkat, toimialat, yksityinen sektori.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Vuoden 2014 palkkarakennetilastoa on täydennetty
14.10.2015
Vuoden 2014 palkkarakennetilastoa on täydennetty Verohallinnon Palkka.fi-palvelusta koostetulla palkka- ja työsuhdeaineistolla.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkarakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0076. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.8.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pra/index.html