Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, augusti

Publicerad: 23.7.2019

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 2,3 procent i juni från året innan

Enligt Statistikcentralen steg kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 2,3 procent från juni år 2018 till juni år 2019. Årsförändringen varierade efter delindex från 1,2 procent för tekniska och andra system till 2,9 procent för markkonstruktioner.

Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, juni 2019

Index 2015=100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 106,1 2,3
Geokonstruktioner 106,5 2,1
Markkonstruktioner 103,5 2,9
Bergkonstruktioner 102,8 2,2
Beläggningar 118,6 1,8
Kommunaltekniska system 105,6 2,2
Betongkonstruktioner 104,1 1,6
Tekniska och andra system 102,0 1,2
Krossarbeten 1) 105,3 1,4
Vägunderhåll 1) 103,2 2,1
Gatuunderhåll 1) 103,8 1,8
Banunderhåll 1) 103,1 1,0
Underhåll, totalt 1) 103,4 1,8
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Laura Haapala 029 551 3075, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (225,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 23.7.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. juni 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2019/06/maku_2019_06_2019-07-23_tie_001_sv.html