Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, augusti

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, juni 2019

Index 2015=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 106,1 -0,6 2,3
Geokonstruktioner 106,5 -0,3 2,1
Markkonstruktioner 103,5 -0,5 2,9
Bergkonstruktioner 102,8 0,0 2,2
Beläggningar 118,6 -2,0 1,8
Kommunaltekniska system 105,6 -0,6 2,2
Betongkonstruktioner 104,1 0,1 1,6
Tekniska och andra system 102,0 -0,2 1,2
Krossarbeten 1) 105,3 -0,9 1,4
Vägunderhåll 1) 103,2 -0,2 2,1
Gatuunderhåll 1) 103,8 -0,2 1,8
Banunderhåll 1) 103,1 0,0 1,0
Underhåll, totalt 1) 103,4 -0,2 1,8
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Laura Haapala 029 551 3075, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.7.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. juni 2019, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, juni 2019 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2019/06/maku_2019_06_2019-07-23_tau_001_sv.html