Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, augusti

Tabellbilaga 4. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, juni 2019

Index 2000=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 164,3 -0,6 2,3
Grundbyggnadsarbeten 147,9 -0,3 2,1
Jordbyggnadsarbeten 167,0 -0,5 2,9
Bergbyggnadsarbeten 162,0 0,0 2,2
Krossarbeten 161,5 -0,9 1,4
Beläggningsarbeten 169,5 -2,0 1,8
Vattenförsörjningsarbeten 163,1 -0,6 2,2
Brobyggnadsarbeten 176,1 0,1 1,6
Skötsel och underhåll 1) 167,3 -0,2 2,1
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Laura Haapala 029 551 3075, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.7.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. juni 2019, Tabellbilaga 4. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, juni 2019 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2019/06/maku_2019_06_2019-07-23_tau_004_sv.html