Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Varutransporter inom vägtrafiken 2020, 1:a kvartalet

Publicerad: 25.3.2020

Den transporterade godsmängden med lastbil ökade under sista kvartalet 2019

Under fjärde kvartalet 2019 transporterades 76 miljoner ton gods med lastbil, dvs. 15 procent mer än under motsvarande kvartal året innan. Transporterna av jordmaterial minskade med 7 procent och transporterna av annat än jordmaterial ökade med 27 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över varutransporter inom vägtrafiken.

Varutransporter med lastbil efter kvartal

Varutransporter med lastbil efter kvartal

Under fjärde kvartalet 2019 var transportarbetet för lastbilarna 8,0 miljarder tonkilometer, dvs. 20 procent mer än under motsvarande kvartal året innan. Av transportarbetet kördes 94 procent inom den yrkesmässiga trafiken och 6 procent inom den privata trafiken.

Uppgifterna för statistiken över varutransporter inom vägtrafiken insamlas kvartalsvis från innehavarna av lastbilar genom en urvalsundersökning. Varutransportvolymen är den mängd gods som lastats på lastbilar uttryckt i ton. Tonkilometer beskriver transportarbetsvolymen och erhålls genom att multiplicera godsmängden med transportsträckan.


Källa: Varutransporter inom vägtrafiken 4/2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tommi Veistämö 029 551 3546, Sami Lahtinen 029 551 3207, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (155,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 25.03.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Varutransporter inom vägtrafiken [e-publikation].
ISSN=2342-3609. 4:e kvartalet 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kttav/2019/04/kttav_2019_04_2020-03-25_tie_001_sv.html