Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Varutransporter inom vägtrafiken 2020, 2:a kvartalet

Varutransporter inom vägtrafiken 2019, 4:e kvartalet

2019
4:e kvartalet
Offentliggöranden