Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Varutransporter inom vägtrafiken 2020, 3:e kvartalet

Publicerad: 18.12.2019

Den transporterade godsmängden med lastbil minskade under tredje kvartalet 2019

Under tredje kvartalet 2019 transporterades 66 miljoner ton gods med lastbil, dvs. 9 procent mindre än under motsvarande kvartal året innan. Transporterna av jordmaterial minskade med 15 procent och transporterna av annat än jordmaterial minskade med 5 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över varutransporter inom vägtrafiken.

Varutransporter med lastbil efter kvartal

Varutransporter med lastbil efter kvartal

Under tredje kvartalet 2019 var transportarbetet för lastbilarna 6,3 miljarder tonkilometer, dvs. lika mycket som under motsvarande kvartal året innan. Av transportarbetet kördes 92 procent inom den yrkesmässiga trafiken och 8 procent inom den privata trafiken.

Uppgifterna för statistiken över varutransporter inom vägtrafiken insamlas kvartalsvis från innehavarna av lastbilar genom en urvalsundersökning. Varutransportvolymen är den mängd gods som lastats på lastbilar uttryckt i ton. Tonkilometer beskriver transportarbetsvolymen och erhålls genom att multiplicera godsmängden med transportsträckan.


Källa: Varutransporter inom vägtrafiken 3/2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Tuominen 029 551 3621, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (155,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 18.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Varutransporter inom vägtrafiken [e-publikation].
ISSN=2342-3609. 3:e kvartalet 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kttav/2019/03/kttav_2019_03_2019-12-18_tie_001_sv.html