Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Tieliikenteen tavarankuljetukset 2020, 3. vuosineljännes

Julkaistu: 18.12.2019

Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä väheni vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä

Vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita 66 miljoonaa tonnia, mikä oli 9 prosenttia vähemmän kuin edeltävän vuoden vastaavalla neljänneksellä. Maa-ainesten kuljetettu määrä väheni 15 prosenttia ja muiden kuin maa-ainesten kuljetettu määrä väheni 5 prosenttia verrattuna edeltävän vuoden vastaavaan neljännekseen. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilastosta.

Kuorma-autojen tavarankuljetukset kotimaan liikenteessä neljännesvuosittain

Kuorma-autojen tavarankuljetukset kotimaan liikenteessä neljännesvuosittain

Vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä kuorma-autojen kuljetussuorite oli 6,3 miljardia tonnikilometriä, mikä oli yhtä paljon kuin edeltävän vuoden vastaavalla neljänneksellä. Kuljetussuoritteesta 92 prosenttia ajettiin ammattimaisessa liikenteessä ja 8 prosenttia yksityisessä liikenteessä.

Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilaston tiedot kerätään neljännesvuosittain otostutkimuksella kuorma-autojen haltijoilta. Kuljetettu tavaramäärä on kuorma-autoihin lastatun tavaran paino tonneina. Tonnikilometri kuvaa kuljetustyön määrää ja se lasketaan tavaramäärän ja kuljetusmatkan tulona.


Lähde: Tieliikenteen tavarankuljetukset 3/2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka Tuominen 029 551 3621, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (208,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 18.12.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenteen tavarankuljetukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2995. 3. vuosineljännes 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.1.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kttav/2019/03/kttav_2019_03_2019-12-18_tie_001_fi.html