Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis.

Tabellbilaga 1. Kvartalsuppgifter om kommunernas ekonomi (exkl. kommunernas affärsverk)

  1-3:e kvartalet 1-3:e kvartalet Förändring
2012 2011 1:a-3:e/2011-
1:a-3:e/2012
mn € mn € %
Resultaträkning:      
+ Verksamhetsinkomster 6 336 5 936 6,7
därav: Försäljningsinkomster 2 600 2 245 15,8
            Avgiftsinkomster 1 118 1 095 2,1
+ Tillverkning för eget bruk och förändring av produktlager 258 248 4,0
- Verksamhetsutgifter 26 754 25 473 5,0
därav: Löner och arvoden 7 802 7 487 4,2
            Köp av tjänster 11 731 11 115 5,5
            Material, förnödenheter och varor 1 122 1 138 -1,4
            Understöd 1 544 1 440 7,2
= Verksamhetsbidrag (+ eller -) -20 159 -19 288 4,5
+ Skatteinkomster 15 165 14 666 3,4
+ Statsandelar 5 816 5650 2,9
+ Finansieringsinkomster 567 557 1,8
- Finansieringsutgifter 163 183 -10,9
= Årsbidrag (+ eller -) 1 226 1 401 -12,5
Investeringar:      
Investeringsutgifter totalt 1 708 1 564 9,2
Investeringsinkomster totalt 421 355 18,6
Lån:      
Lånestock, i slutet av kvartalet 10 674 9 922 7,3

Källa: Kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi, 3:e kvartalet 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Teuvo Laukkarinen 09 1734 3315, kuntien.talous@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 29.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi [e-publikation].
ISSN=1797-6472. 3:e kvartalet 2012, Tabellbilaga 1. Kvartalsuppgifter om kommunernas ekonomi (exkl. kommunernas affärsverk) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktn/2012/03/ktn_2012_03_2012-11-29_tau_001_sv.html