Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis.

Kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi 2012, 3:e kvartalet

2012
3:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer