Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilaston sivuilla.

Liitetaulukko 1. Kuntien talouden neljännesvuositietoja (ilman kuntien liikelaitoksia)

  1.-3. neljännes 1.-3. neljännes Muutos
2012 2011 1.-3./2011-
1.-3./2012
milj. € milj. € %
Tuloslaskelma:      
+Toimintatulot 6 336 5 936 6,7
siitä: Myyntitulot 2 600 2 245 15,8
         Maksutulot 1 118 1 095 2,1
+ Valmistus omaan käyttöön ja valmistevarastojen muutos 258 248 4,0
-Toimintamenot 26 754 25 473 5,0
siitä:  Palkat ja palkkiot 7 802 7 487 4,2
          Palvelujen ostot 11 731 11 115 5,5
          Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 122 1 138 -1,4
          Avustukset 1 544 1 440 7,2
=Toimintakate (+ tai -) -20 159 -19 288 4,5
+Verotulot 15 165 14 666 3,4
+Valtionosuudet 5 816 5650 2,9
+Rahoitustulot 567 557 1,8
-Rahoitusmenot 163 183 -10,9
=Vuosikate (+ tai -) 1 226 1 401 -12,5
Investoinnit:      
Investointimenot yhteensä 1 708 1 564 9,2
Investointitulot yhteensä 421 355 18,6
Lainat:      
Lainakanta, neljänneksen lopussa 10 674 9 922 7,3

Lähde: Kuntien talouden neljännesvuositilasto, 3. neljännes 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Teuvo Laukkarinen 09 1734 3315, kuntien.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 29.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien talouden neljännesvuositilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6464. 3. vuosineljännes 2012, Liitetaulukko 1. Kuntien talouden neljännesvuositietoja (ilman kuntien liikelaitoksia) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktn/2012/03/ktn_2012_03_2012-11-29_tau_001_fi.html