Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2019, 3:e kvartalet

Tabellbilaga 1.Förändring av den offentliga sektorns inkomster och utgifter 2011/4

  2011/4–2010/4
förändring
mn €
2011/4–2010/4
%
2011/3–2011/4
%
1)
Offentliga sektorns inkomster totalt 1392 5,8 0,3
Staten 1263 12,5 -0,9
Lokalförvaltning -171 -1,7 -0,9
Socialskyddsfonder 348 3,5 2,4
Konsolidering 2) -48 -0,6 ..
Offentliga sektorns utgifter totalt 606 2,2 0,9
Staten 305 2,2 1,9
Lokalförvaltning 450 4,1 1,0
Socialskyddsfonder -101 -1,2 -1,8
Konsolidering 2) -48 -0,6 ..
1) Förändringen av totalinkomsterna och totalutgifter från föregående kvartal har beräknats på basis av de säsongsrensade tidsserierna.
2) Transaktionerna av räntor, andra löpande transfereringar, investeringsbidrag ,och andra kapitaltransfereringar är konsoliderade inom den offentliga sektorn. Övriga transaktioner är inte konsoliderade.

Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 4:e kvartalet 2011. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka (09) 1734 3532, Teuvo Laukkarinen (09) 1734 3315, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 30.03.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 4:e kvartalet 2011, Tabellbilaga 1.Förändring av den offentliga sektorns inkomster och utgifter 2011/4 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2011/04/jtume_2011_04_2012-03-30_tau_001_sv.html