Organisation

Statistikcentralens verksamhet och ekonomi leds av generaldirektören. Verksamheten omfattar åtta resultatenheter och Generaldirektörens stab.

Två delegationer stöder utvecklingen av statistikväsendet och Statistikcentralen.