Organisaatio

Tilastokeskuksen toimintaa ja taloutta johtaa pääjohtaja. Toiminta on järjestetty kahdeksaan tulosyksikköön sekä esikuntaan.

Tilastotoimen ja Tilastokeskuksen kehittämistä tukee kaksi neuvottelukuntaa: Tilastokeskuksen neuvottelukunta ja SVT-neuvottelukunta.