Verksamhet och uppgifter

Verksamhetsidé

Statistikcentralen stöder ett demokratiskt och informationsbaserat beslutsfattande samt forskning genom att producera tillförlitlig statistik, utredningar och material som gäller samhällsförhållanden. Statistikcentralen utvecklar statens statistikväsen i samarbete med andra statliga myndigheter.

Statistikcentralens uppgifter

 • Sammanställa statistik och utredningar som beskriver samhällsförhållandena
  • Samla in och upprätthålla datamaterial som beskriver samhället
  • Handha informationstjänst och främja utnyttjandet av statistik
  • Utveckla statistikmetoder och göra undersökningar som betjänar utvecklingen av statistik
 • Handha den allmänna utvecklingen av det nationella statistikväsendet i samarbete med andra statliga myndigheter
  • Koordinera det nationella statistikväsendet
  • Delta i och koordinera Finlands internationella statistiksamarbete

Dela