Statistikcentralens verksamhetsprinciper

Statistikcentralen följer internationella principer för statistikbranschen i sin verksamhet. Därtill styrs verksamheten också av principer och anvisningar som baserar sig på bl.a. personuppgiftslagen och god servicepraxis.

Principer för officiell statistik

De principer som godkänts av FN:s statistiska kommission fastställer rättigheterna och förpliktelserna i samhället för producenterna av officiell statistik samt de viktigaste principerna vid sammanställning och publicering av statistik, såsom tillförlitlighet och dataskydd i statistiken.

Yrkesetik

Statistikcentralens yrkesetiska principer följer Internationella statistikinstitutets (International Statistical Institute, ISI) yrkesetiska deklaration, som innehåller de etiska principer som samtliga personer inom statistikbranschen ska iaktta gentemot samhället, kunder och partners. Statistikcentralens yrkesetiska guide baserar sig på ISI:s deklaration.

Principer för offentliggörande av statistik

Statistikcentralens principer för offentliggörande av statistik gäller bl.a. sättet och tidpunkten för offentliggörande av statistik samt hemlighållande av uppgifter före offentliggörandet.

Praxis vid ändringar av statistisk information

Inom det europeiska statistiksamfundet har man kommit överens om en praxis som styr genomförandet av ändringar i statistiken samt informeringen om dessa ändringar.

På basis av dessa har Statistikcentralen sammanställt detaljerade anvisningar för ändringar av statistisk information.

Datasekretessprinciper

Statistikcentralens datasekretessprinciper garanterar att uppgifterna om enskilda uppgiftslämnare är konfidentiella.

Europeiska statistikkonferensen, som är underställd FN:s ekonomiska kommission för Europa, har samlat principer om och riktlinjer för statistikuppgifternas sekretess och om användning av uppgifter på enhetsnivå.

Serviceprinciper

Serviceprinciperna i praktiken


Senast uppdaterad 3.7.2014

Olet sivulla:

Förstasidan > Statistikcentralen > Verksamhet och uppgifter > Statistikcentralens verksamhetsprinciper

Statistikcentralen

Verksamhet och uppgifter

Suomeksi In English Utskriftsvänlig sida
Index| Sidokarta| Synpunkter| Kontaktinformation
Etusivu| Home
Förstasidan Statistik Statistikinfo Datainsamling Produkter och tjänster Aktuellt Statistikcentralen
Statistikcentralen
Statistikcentralen PalloVäxel 029 551 1000 PalloKontaktinformation PalloUpphovsrätt och användarvillkor PalloSynpunkter