Undersökning om lediga arbetsplatser

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// tilastokeskus.fi/til/atp/index_sv.html
Ämnesområdet: Arbetsmarknaden
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Undersökningen ger kvartalsvisa uppgifter om lediga arbetsplatser i Finland. Lediga arbetsplatser beskriver efterfrågan på arbetskraft och kvantitativa förändringar ur arbetsgivarnas synvinkel. Lediga arbetsplatser indelas i deltids- och visstidsarbetsplatser samt svårbesatta arbetsplatser. Utöver uppgifter som gäller hela landet fås uppgifter också länsvis samt efter näringsgren och arbetsgivarsektor.

Uppgiftsinnehåll

Kvartalsvisa uppgifter om lediga arbetsplatser i Finland samt deras strukturella egenskaper. Uppgifter är tillgängliga efter län, näringsgren och arbetsgivartyp.

Primärmaterialet är sekretessbelagt.

Klassificeringar

Utöver uppgifter om hela landet fås uppgifter också enligt indelning efter län, näringsgren och arbetsgivarsektor.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Insamlingen av uppgifter för undersökningen om lediga arbetsplatser bygger på det urval arbetsställen i företag och offentliga samfund som valts ur företags- och arbetsställeregistret. Urvalsstorleken är omkring 10 000 arbetsställen om året med en jämn fördelning på olika kvartal. Uppgifterna samlas in av Statistikcentralens enhet för telefonintervjuer.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Kvartalsvis.

Färdigställs eller offentliggörs

De kvartalsvisa uppgifterna om lediga arbetsplatser publiceras omkring två månader efter utgången av varje kvartal. En avtalsenlig fil över materialet sänds dessutom till EU varje kvartal och EU sammanställer statistik för sina medlemsländer på basis av den.

Tidsserie

Uppgifter har samlats in sedan början av år 2002.

Nyckelord

arbetsliv, arbetsmarknaden, arbetsplatser, lediga jobb, löntagare, svårtillsatt arbete

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/atp/yht_sv.html


Senast uppdaterad 23.11.2011

Olet sivulla:

Förstasidan > Statistikinfo > Statistikbeskrivningar > Undersökning om lediga arbetsplatser

Statistikinfo

Statistikbeskrivningar

Suomeksi In English Utskriftsvänlig sida
Index| Sidokarta| Synpunkter| Kontaktinformation
Etusivu| Home
Förstasidan Statistik Statistikinfo Datainsamling Produkter och tjänster Aktuellt Statistikcentralen
Statistikcentralen
Statistikcentralen PalloVäxel 029 551 1000 PalloKontaktinformation PalloUpphovsrätt och användarvillkor PalloSynpunkter