Finlands officiella statistik

Undersökning om lediga arbetsplatser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Ungefär lika många lediga arbetsplatser under tredje kvartalet som för ett år sedan
15.11.2019
Under tredje kvartalet 2019 fanns det 48 500 lediga jobb medan antalet året innan var 46 900. Arbetsgivarna rapporterar fortfarande att de ofta upplevt svårigheter att besätta lediga jobb. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över lediga arbetsplatser och beskriver situationen den första dagen i september.

Nästa offentliggörande:
18.2.2020

Beskrivning: Undersökningen ger kvartalsvisa uppgifter om lediga arbetsplatser i Finland. Resultaten återspeglar efterfrågan på arbetskraft och förändringar i efterfrågan ur arbetsgivarens synvinkel. Framställningen av statistiken grundar sig på Europaparlamentets och rådets förordning (nr 453/2008). Målet är att få aktuella och jämförbara uppgifter om lediga jobb i EU:s medlemsländer samt om de lediga jobbens strukturella egenskaper.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetsliv, arbetsmarknaden, arbetsplatser, lediga jobb, löntagare, svårtillsatt arbete.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Offentliggörandet av andra kvartalets uppgifter i statistiken över lediga arbetsplatser flyttas fram
13.8.2014
På grund av problem med produktionen av statistiken över lediga arbetsplatser har tiden för insamling av uppgifter förlängts.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/index_sv.html