Muuttoliike ja väestönmuutokset

Muuttoliike ja väestönmuutokset -tietokanta sisältää tuoreimmat väestönmuutostiedot vuodelta 2021. Lisäksi tietokanta sisältää vastaavat väestönmuutostiedot vuosilta 2010-2020.

Tietokanta sisältää taulukoita eri väestönmuutostiedoista, kuten mm. kuntien välisestä muuttoliikkeestä ikäryhmittäin, sukupuolen ja koulutusasteen mukaan sekä tiedot syntyneistä ja kuolleista.

Taulukkotiedot voidaan taulukoida mm. seuraavilla aluejaoilla: kunnittain, seutukunnittain, maakunnittain, ELY-keskuksittain, AVI-alueittain sekä koko maan tasolla. Lisäksi osa tiedoista voidaan taulukoida kunnan osa-alueittain (kunnan suur-, tilasto- ja pienalueittain).