Flyttningsrörelse och befolkningsförändringar

Databasen Flyttningsrörelse och befolkningsförändringar innehåller de färskaste uppgifterna om befolkningsförändringar för år 2021. Dessutom ingår motsvarande uppgifter för åren 2010-2020.

Databasen innehåller tabeller med uppgifter om olika befolkningsförändringar, t.ex. omflyttning mellan kommuner, efter åldersgrupp, kön och utbildningsnivå samt om födda och döda.

Tabelluppgifterna kan tabelleras bl.a. med följande områdesindelningar: kommun, ekonomisk region, landskap, närings-, trafik- och miljöcentral och hela landet. Dessutom kan vissa uppgifter tabelleras efter kommunens delområde (kommunens storområde, statistikområde och småområde).