Taulukko- ja muuttujaluettelo

Tietokannan taulukkotietoja voidaan taulukoida mm. seuraavilla aluejaoilla: kunnittain, seutukunnittain, maakunnittain, ELY-keskuksittain ja koko maasta. Taulukot 12pj,12pk, 12pl, 12pm sekä 12pv-12qe ovat kunnan osa-alueittain (suuralue, tilastoalue, pienalue).

Muuttoliike

12pj -- Kuntaan muuttaneet iän, sukupuolen ja kielen mukaan kunnan osa-alueittain

 • Osa-alue: 005 Alajärvi, 0051 Kirkonseutu, 005101 Paavola, 018999999 Tuntematon, ...
 • Ikä: Yhteensä, 0 - 4, 5 - 9, 10 - 14, ..., 65 - (15)
 • Kieli: Yhteensä, suomi, ruotsi, VIERASKIELISET JA SAAME YHTEENSÄ, (4)
 • Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
 • Vuosi: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
 • Tiedot: Kuntien välinen tulomuutto, (1)

12pk -- Kunnasta muuttaneet iän, sukupuolen ja kielen mukaan kunnan osa-alueittain

 • Osa-alue: 005 Alajärvi, 0051 Kirkonseutu, 005101 Paavola, 018999999 Tuntematon, ...
 • Ikä: Yhteensä, 0 - 4, 5 - 9, 10 - 14, ..., 65 - (15)
 • Kieli: Yhteensä, suomi, ruotsi, VIERASKIELISET JA SAAME YHTEENSÄ, (4)
 • Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
 • Vuosi: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
 • Tiedot: Kuntien välinen lähtömuutto, (1)

12pl -- 15 vuotta täyttäneet kuntaan muuttaneet koulutusasteen, sukupuolen, ja iän mukaan kunnan osa-alueittain

 • Osa-alue: 005 Alajärvi, 0051 Kirkonseutu, 005101 Paavola, 018999999 Tuntematon, ...
 • Ikä: Yhteensä, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
 • Koulutusaste: Yhteensä, 3-4 Toinen aste tai erikoisammattikoulutusaste, 5-8 Korkea-aste, 9, X Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa tai koulutusaste tuntematon, (4)
 • Sukupuoli: Molemmat sukupuolet, Miehet, Naiset (3)
 • Vuosi: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2020 (11)
 • Tiedot: Kuntien välinen tulomuutto, (1)

12pm -- 15-vuotta täyttäneet kunnasta muuttaneet koulutusasteen, sukupuolen ja iän mukaan kunnan osa-alueittain

 • Osa-alue: 005 Alajärvi, 0051 Kirkonseutu, 005101 Paavola, 018999999 Tuntematon, ...
 • Ikä: Yhteensä, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
 • Koulutusaste: Yhteensä, 3-4 Toinen aste tai erikoisammattikoulutusaste, 5-8 Korkea-aste, 9, X Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa tai koulutusaste tuntematon, (4)
 • Sukupuoli: Molemmat sukupuolet, Miehet, Naiset (3)
 • Vuosi: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2020 (11)
 • Tiedot: Kuntien välinen lähtömuutto, (1)

12pn -- Kuntien välisen muuttoliikkeen tulomuutto tulokunnan, muuttaneiden iän ja kielen mukaan lähtökunnittain

 • Tuloasuinkunta: KOKO MAA, Tulo - Akaa, Tulo - Alajärvi, Tulo - Alavieska, ..., Tulo - Äänekoski (310)
 • Lähtöasuinkunta: KOKO MAA, Lähtö - Akaa, Lähtö - Alajärvi, Lähtö - Alavieska, ..., Lähtö - Äänekoski (310)
 • Ikä: Yhteensä, 0 - 4, 5 - 9, 10 - 14, ..., 75 - (17)
 • Kieli: Yhteensä, suomi, ruotsi, VIERASKIELISET JA SAAME YHTEENSÄ, (4)
 • Vuosi: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
 • Tiedot: Kuntien välinen muutto, (1)

12pp -- Kuntien välisen muuttoliikkeen lähtömuutto lähtökunnan, muuttaneiden iän ja kielen mukaan tulokunnittain

 • Lähtöasuinkunta: KOKO MAA, Lähtö - Akaa, Lähtö - Alajärvi, Lähtö - Alavieska, ..., Lähtö - Äänekoski (310)
 • Tuloasuinkunta: KOKO MAA, Tulo - Akaa, Tulo - Alajärvi, Tulo - Alavieska, ..., Tulo - Äänekoski (310)
 • Ikä: Yhteensä, 0 - 4, 5 - 9, 10 - 14, ..., 75 - (17)
 • Kieli: Yhteensä, suomi, ruotsi, VIERASKIELISET JA SAAME YHTEENSÄ, (4)
 • Vuosi: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
 • Tiedot: Kuntien välinen muutto, (1)

12pq -- Tulo-, lähtö- ja nettomuutto muuttaneiden iän (1-v.) mukaan kunnittain

 • Kunta: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
 • Ikä: Yhteensä, 0, 1, 2, ..., 75 - (77)
 • Vuosi: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
 • Tiedot: Kuntien välinen tulomuutto, Kuntien välinen lähtömuutto, Kuntien välinen nettomuutto, Maahanmuutto, ..., Nettosiirtolaisuus (6)

12pr -- Maahan- ja maastamuutto muuttaneiden iän ja kielen mukaan kunnittain

 • Kunta: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
 • Ikä: Yhteensä, 0 - 4, 5 - 9, 10 - 14, ..., 75 - (17)
 • Kieli: Yhteensä, suomi, ruotsi, VIERASKIELISET JA SAAME YHTEENSÄ, (4)
 • Vuosi: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
 • Tiedot: Maahanmuutto Suomeen, Maastamuutto Suomesta, Nettomaahanmuutto, (3)

Maakuntien sisäinen muuttoliike

12pv-12qe Maakunnan sisäinen muuttoliike osa-alueittain

 • Lähtöosa-alue: 005 Alajärvi, 0051 Kirkonseutu, 005101 Paavola, 018999999 Tuntematon, ...
 • Tulo-osa-alue: 005 Alajärvi, 0051 Kirkonseutu, 005101 Paavola, 018999999 Tuntematon, ...
 • Vuosi: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
 • Tiedot: Maakunnan sisäinen muutto, (1)

Syntyneet ja kuolleet

12ps -- Kuolleet iän, sukupuolen ja kielen mukaan kunnan osa-alueittain

 • Osa-alue: 005 Alajärvi, 0051 Kirkonseutu, 005101 Paavola, 018999999 Tuntematon, ...
 • Ikä: Yhteensä, 0 - 4, 5 - 9, 10 - 14, ..., 90 - (20)
 • Kieli: Yhteensä, suomi, ruotsi, VIERASKIELISET JA SAAME YHTEENSÄ, (4)
 • Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
 • Vuosi: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
 • Tiedot: Kuolleet, (1)

12pt -- Elävänä syntyneet sukupuolen, äidin iän ja äidin kielen mukaan kunnan osa-alueittain

 • Osa-alue: 005 Alajärvi, 0051 Kirkonseutu, 005101 Paavola, 018999999 Tuntematon, ...
 • Äidin ikä: Yhteensä, 0 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 45 - (8)
 • Äidin kieli: Yhteensä, suomi, ruotsi, VIERASKIELISET JA SAAME YHTEENSÄ, (4)
 • Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
 • Vuosi: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
 • Tiedot: Elävänä syntyneet, (1)

Väestönmuutosten yhdistelmä

12pu -- Väestönmuutokset kunnittain

 • Kunta: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
 • Vuosi: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
 • Tiedot: Elävänä syntyneet, Kuolleet, Luonnollinen väestönlisäys, Kuntien välinen tulomuutto, ..., Väkiluku (17)

Tilastokeskus pidättää oikeuden mahdollisiin muutoksiin taulukoiden sisällössä ja luokituksissa.