Tulot

Tulot-tietokanta sisältää asuntoväestön ja asuntokuntien tulonjakoa, tulolajeja, veroja, velkoja ja pienituloisuutta kuvaavia tilastotietoja vuosilta 20102020. Tiedot päivittyvät vuosittain tammikuussa ja toukokuussa.

Tulotietoja voidaan luokitella mm. iän, sukupuolen, pääasiallisen toiminnan, syntyperän ja perheaseman mukaan. Taulukkotiedot ovat saatavilla kunnittain sekä kunnan osa-alueittain. Osa-aluetiedot ovat saatavana taulukosta riippuen suuralueittain, tilastoalueittain tai pienalueittain.