Taulukko- ja muuttujaluettelo

Tietokanta sisältää seuraavat taulukot. Taulukoiden nimien lisäksi luettelossa on listattu kussakin taulukossa käytetyt muuttujat.

123z - Asuntokuntien tulot, verot ja velat tulolajeittain sekä osa-alueittain (pienalueet) 2010–

 • Osa-alue: SSS Koko maa, 005 Alajärvi, 0051 Kirkonseutu, 005101 Paavola, 005101001 Hallintokeskus, ...
 • Vuosi: 2010, 2011, ...
 • Tiedot: Asuntokuntien lukumäärä, Asuntoväestön lukumäärä, Asuntokunnan keskikoko (henkilöä), Kulutusyksiköitä keskimäärin, Palkkatuloja saaneita asuntokuntia (lkm), Yrittäjätuloja saaneita asuntokuntia (lkm), Yrittäjätulot (keskiarvo), Yrittäjätulot maataloudesta, … (54)

124a - Asuntoväestön tulot, verot ja velat iän ja sukupuolen mukaan osa-alueittain (tilastoalueet) 2010–

 • Alue (tilastoalue): 005 Alajärvi, 0051 Kirkonseutu, 005101 Paavola, 005102 Toukola, ...
 • Vuosi: 2010, 2011, ... 2020 (11)
 • Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset
 • Ikä: Yhteensä, 0-17, 18-24, 25-34, ... (8)
 • Tiedot: Henkilöitä, Palkkatuloja saaneita, Palkkatulot (keskiarvo), Velat, ... (30)

T3 Asuntoväestön tulot, verot ja velat pääasiallisen toiminnan ja tuloluokan mukaan osa-alueittain (tilastoalueet) 2010–

 • Alue: 005 Alajärvi, 0051 Kirkonseutu, 005101 Paavola, 005102 Toukola, ...
 • Vuosi: 2010, 2011, ...
 • Pääasiallinen toiminta: Koko väestö, Työlliset, Työttömät, ... (7)
 • Tuloluokka: Yhteensä, 0-4999, 5000-9999, 10000-19999, … (9)
 • Tiedot: Henkilöitä, Palkkatulot (keskiarvo), Palkkatulot (mediaani), velat, ... (24)

124d - Asuntokuntien tulot, verot ja velat asuntokuntarakenteen mukaan osa-alueittain (pienalueet) 2010–

 • Alue: SSS Koko maa, 005 Alajärvi, 0051 Kirkonseutu, 005101 Paavola, 005101001 Hallintokeskus, ...
 • Vuosi: 2010, 2011, ... 2020 (11)
 • Asuntokuntarakenne: Yhteensä, 1 henkilön asuntokunta, Lapset pari, ... (6)
 • Tiedot: Asuntokuntien lukumäärä, Henkilöitä, palkkatulot (keskiarvo), velat, … (33)

124e - Asuntoväestön tulot, verot ja velat syntyperän mukaan osa-alueittain (tilastoalueet) 2010–

 • Alue: 005 Alajärvi, 0051 Kirkonseutu, 005101 Paavola, 005102 Toukola, ...
 • Vuosi: 2010, 2011, ... 2020 (11)
 • Syntyperä: Yhteensä, Suomalaistaustaiset, Ulkomaalaistaustaiset
 • Tiedot: Henkilöitä, Pienituloisia, Pienituloisuusaste (%), Palkkatulot (keskiarvo), ... (25)

124g - Gini-kertoimet osa-alueittain (pienalueet) 2010–

 • Alue: 005 Alajärvi, 0051 Kirkonseutu, 005101 Paavola, 005101001 Hallintokeskus, ...
 • Vuosi: 2010, 2011, ... 2020 (11)
 • Tiedot: Gini-kerroin (käytettävissä olevat rahatulot)