Inkomster

Inkomstdatabasen omfattar statistiska uppgifter om befolkningens och bostadshushållens inkomstfördelning, inkomstslag, skatter och skulder samt låg inkomst för åren 2010–2020. Uppgifterna uppdateras årligen i januari och maj.

Inkomstuppgifterna kan klassificeras bl.a. efter ålder, kön, huvudsaklig verksamhet, härkomst och familjeställning. Tabelluppgifterna är tillgängliga efter kommun samt kommunens delområde. Uppgifterna om delområden är tillgängliga, beroende på tabell, efter statistikområde eller småområde.