Tutkimusaineistojen ja -palveluiden hinnoittelu

Hinnat ovat voimassa vuonna 2022. Etäkäytön hinnat vuodelle 2023 on ilmoitettu alla. Hintoihin lisätään arvonlisävero 24%.

Valtiovarainministeriön asetus Tilastokeskuksen suoritteiden maksullisuudesta vuodelle 2023 vahvistetaan joulukuun loppuun mennessä. Maksuasetus aiheuttanee muutoksia valmisaineistojen ja käyttölupien hinnoitteluun. Tiedotamme muutoksista heti asetuksen valmistuttua.

Palveluhinnat

Palvelu Hinta
Uusi käyttölupa tai olemassa olevan käyttöluvan aineiston laajennus 500 €
Käyttöluvan voimassaolon jatkaminen ja/tai käyttäjämuutokset 350 €
Työn tuntihinta 105 € / tunti
Laskun jako useammalle organisaatiolle 105 €
Tutkimuslaboratorion työpisteen vuokraus 70 € / päivä
Tutkimushankkeen etäkäytön avaminen sulkemisen jälkeen uudelleen 350 €

Käyttölupamaksu sisältää yhden tunnin selvitystyötä. Käyttöluvan käsittelykulut laskutetaan riippumatta hakemuksen hyväksymisestä. Käsittelyn aloittamisen jälkeen peruutetusta tai täydentämättä jätetystä hakemuksesta veloitetaan tehtyä työmäärää vastaava osuus. 

Räätälöitävät aineistot

Tutkimusaineistojen laatiminen ja käsittely hinnoitellaan työn vaativuuden ja laajuuden mukaan.

Valmisaineistot

Valmisaineistoista laskutetaan vuosimaksu tai kertamaksu riippuen siitä, onko käyttölupa myönnetty jatkuvaan vai kertamaksulliseen aineistoon.

Kertamaksullinen valmisaineisto  

Kertamaksullinen aineisto tarkoittaa, että käyttäjä saa vuodeksi käyttöoikeuden kyseiseen valmisaineistomoduuliin aineiston toimittamisen ajankohdasta lähtien. Tänä aikana tietoja voi kopioida oman hankkeen työtilaan (W-levylle) FIONAssa. Kopioidut aineistot ovat hankkeen käytössä käyttöluvan voimassaolon ajan. Kertamaksullinen aineisto veloitetaan aineistokansion avaamisen yhteydessä. Mahdollisesta lisätilasta veloitetaan erikseen. Lisätilan hinta 120 €/200 GB/vuosi.

Jatkuva valmisaineisto

Jatkuva valmisaineisto tarkoittaa, että jatkuvalla vuosimaksulla tutkimushanke saa käyttöoikeuden valmisaineistomoduuliin ja siihen tuleviin päivityksiin hankkeen käyttöluvan voimassaolon ajaksi. Jatkuvien aineistojen vuosimaksu laskutetaan puolivuosittain etäkäytön laskutuksen yhteydessä. Lisäksi jatkuvista aineistoista veloitetaan aineiston avaamisen yhteydessä avausmaksu, joka on samansuuruinen kuin vuosimaksu.

Jatkuvat valmisaineistot tilataan sopimuksen voimassaoloajaksi. Jatkuvien valmisaineistojen muuttamisesta ei-päivittyväksi voidaan sopia aikaisintaan vuoden kuluttua sopimuksen tekemisestä. 

Hanke, jolla on käytössään kertamaksullinen valmisaineisto, voi siirtyä käyttämään jatkuvaa valmisaineistoa käyttöluvan päivityksen kautta (eli toimittamalla käyttöluvan laajennushakemuksen Tilastokeskukseen). Jatkuvan valmisaineiston avausmaksua ei tarvitse maksaa, mikäli luvan päivittämistä haetaan ensimmäisen vuoden sisällä.  

Ennen 1.1.2022 avattujen valmisaineistojen päivitykset päättyivät tammikuun 2022 aikana. Aineistot säilyvät hankkeiden käytössä kyseisen päättymisajankohdan mukaisina voimassaolevan käyttöluvan ajan.

Valmisaineistojen päivitysaikataulu 2022 (xlsx)

Aineisto Lyhenne Kertamaksu Vuosi- ja avausmaksu
EDUC korkeakoulujen opiskelijarekisteri EDUC_VIRTA 1000 € 500 €
EDUC opiskelijat EDUC_OPISK 600 € 300 €
EDUC toisen asteen yhteishaku EDUC_TYHR 600 € 300 €
EDUC tutkintorekisteri EDUC_TREK 600 € 300 €
EDUC ylioppilaskirjoitusten tulokset (YTL) EDUC_YTL 1000 € 500 €
FIRM alueelliset yritystoimintatiedot FIRM_PROD 600 € 300 €
FIRM globaalit arvoketjut ja toimintojen ulkoistaminen FIRM_GVC 600 € -
FIRM hyödykkeet: tuotteet sekä aineet ja tarvikkeet FIRM_COMMOD 600 € 300 €
FIRM konkurssit, yrityssaneeraukset FIRM_BANKR 600 € 300 €
FIRM konsernit FIRM_GROUP 600 € 300 €
FIRM kuluttajahintaindeksin aineisto FIRM_CPI 600 € -
FIRM oikeudellisten yksiköiden perustiedot FIRM_BASE 600 € 300 €
FIRM oma-aloitteiset verot ja työnantajasuoritukset FIRM_VAT 600 € 300 €
FIRM patentointi 1985-2013 FIRM_PAT 600 € -
FIRM perheyritykset 2014 FIRM_FAMBUS 600 € -
FIRM suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla FIRM_OFATS 600 € 300 €
FIRM tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa FIRM_TRADE 600 € -
FIRM teollisuuden ympäristönsuojelumenot FIRM_ENVPROT 600 € 300 €
FIRM tieliikenteen tavarankuljetukset FIRM_TRANSP 600 € 300 €
FIRM tietotekniikan käyttö yrityksissä FIRM_ICT 600 € 300 €
FIRM tilinpäätösaineistot FIRM_FSS 600 € 300 €
FIRM tutkimus- ja kehittämistoiminta, innovaatiot FIRM_RDINNO 600 € 300 €
FIRM työpaikka- ja työntekijävirta-aineisto, toimipaikkakohtaiset henkilöstöominaisuudet FIRM_EMPEST 600 € 300 €
FIRM ulkomainen omistajuus FIRM_IFATS 600 € 300 €
FIRM yrityskohtaiset henkilöstöominaisuudet FIRM_EMPENT 600 € 300 €
FIRM yritysrekisterin toimipaikat FIRM_ESTAB 600 € 300 €
FIRM yritysrekisterin yritykset FIRM_ENTER 600 € 300 €
FIRM yritysten demografiatiedot FIRM_DEMOG 600 € 300 €
FIRM yritystuet FIRM_SUBSID 600 € 300 €
FLOWN omistajatiedot FLOWN 600 € 300 €
FOLK asuinliitot FOLK_ASLII 600 € 300 €
FOLK asuntokunta FOLK_ASKUN 600 € 300 €
FOLK jaksotiedot FOLK_JAKSOT 600 € 300 €
FOLK lapsi-vanhemmat ja lapsi-vanhemmat-vuosi FOLK_LAPS 600 € 300 €
FOLK muutto FOLK_MUUTTO 600 € 300 €
FOLK perhe FOLK_PERH 600 € 300 €
FOLK perustieto FOLK_PERUS 600 € 300 €
FOLK tulotieto FOLK_TULO 600 € 300 €
FOLK tutkinto FOLK_TUTK 600 € 300 €
FOLK työssäkäynti FOLK_TKT 600 € 300 €
FOLK väestölaskennan otosaineisto vuodelta 1950 FOLK_VL50 600 € -
FOLK väestölaskennan kokonaisaineisto vuosilta 1970, 1975, 1980 ja 1985 FOLK_VL7085 600 € -
INFRA Sijaintitietomoduuli INFRA_SIJAINTI 600 € 300 €
KELA perustulokokeilurekisteri KELA_perustulo-rekisteri 600 € -
PRH kaupparekisterin vastuuhenkilötiedot PRH_BOARD 600 € 300 €
SES palkkarakenne, harmonisoimaton SES_BASE 1000 € 500 €
SES palkkarakenne, harmonisoitu SES_HAR 1000 € -
TAX suoritukset maksajan ja saajan mukaan (vuosi-ilmoitukset) TAX_XPER 600 € -
TAX tulorekisterin etuustiedot TAX_BENEFIT 1000 € 500 €
TAX tulorekisterin palkkatiedot TAX_INCOMES 1000 € 500 €
TEM Työ- ja elinkeinomineisteriön työvälitystilaston aineisto: Työnhaku Tem_tyonhaku 600 € 300 €
TEM Työ ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston aineisto: Työkunto Tem_tyokunto 600 € 300 €
TEM Työ ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston aineisto: Työnhakija Tem_tyonhakija 600 € 300 €
TEM Työ ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston aineisto: Työpaikka Tem_tyopaikka 600 € 300 €
TRAFI moottoriajoneuvokanta, omistaja/haltijatiedot TRAFI_omistaja   Etäkäytön kustannukset
TRAFI moottoriajoneuvokanta, ajoneuvotiedot TRAFI_ajoneuvo   Etäkäytön kustannukset
TULLI tavaroiden ulkomaankauppa yrityksittäin TULLI_ENTER 600 € 300 €
TULLI tavaroiden ulkomaankauppa hyödykkeittäin TULLI_COMMOD 600 € 300 €
URA-aineisto: työhallinnon asiakaspalvelun tiedot KEHA_URA 1000 € 500 €

Mikrosimulointiaineistot

Aineisto Hinta
SISU-rekisteriaineisto, 15 prosentin otokset jokaiselle aineistovuodelle Etäkäytön hinnoittelu
SISU-rekisteriaineisto, erillisotos 1000 € / aineistovuosi
Kulutustutkimuksen palveluaineiston mikrosimulointiversio v. 2012 aineisto (molemmat versiot): 3900 €;
v. 2016 aineisto: 3900 €;
kaikki aineistot: 5175 €

Etäkäyttö

Etäkäytöstä maksetaan tutkimushankekohtainen konepaketin käyttömaksu ja hankkeen käyttäjämäärään perustuva käyttäjämaksu. Tutkimushanke valitsee käyttöönsä sopivan konepaketin.

FIONA-etäkäytön hinnat 1.1.2023 alkaen

Tuote Hinta
Konepaketti S (8 GB RAM, 4 ydintä) 2800 € / vuosi    
Konepaketti M (16 GB RAM, 6 ydintä) 3500 € / vuosi
Konepaketti L (32 GB RAM, 8 ydintä) 4500 € / vuosi
Konepaketti XL (64 GB RAM, 8 ydintä) 6200 € / vuosi
Käyttäjämaksu 250 € / vuosi / hlö

FIONA-etäkäytön hinnat 2022

Tuote Hinta
Konepaketti S (8 GB RAM, 4 ydintä) 2800 € / vuosi
Konepaketti M (16 GB RAM, 6 ydintä) 3500 € / vuosi
Konepaketti L (32 GB RAM, 8 ydintä) 4500 € / vuosi
Konepaketti XL (64 GB RAM, 8 ydintä) 6200 € / vuosi
Käyttäjämaksu

180 € / vuosi / hlö

Etäkäyttömaksut veloitetaan kaksi kertaa vuodessa, laskutuskausi on kuusi kuukautta: tammi-kesäkuun käyttö veloitetaan kesäkuussa ja heinä-joulukuun käyttö joulukuussa.

Jos konepaketti muuttuu laskutuskauden aikana, veloitetaan suurimman käytössä olleen konepaketin mukainen käyttömaksu.

Etäkäytön minimilaskutusajan pituus on yksi laskutuskausi. Minimilaskutus on siis kuuden kuukauden osuus vuosimaksusta. Kesken laskutuskauden aloitetuissa ja lopetetuissa etäkäyttösopimuksissa etäkäytön käyttömaksut suhteutetaan kuukausitasolle aloitus- ja lopetusajankohtien mukaisesti edellyttäen, että käyttö kestää vähintään yhden laskutuskauden ajan.

Käyttäjämäärään perustuva käyttäjämaksu määräytyy laskutuskauden aikana avattuina olleiden käyttäjätunnusten määrän mukaan.

Muut veloitukset etäkäyttöön liittyen

Tutkimushankkeelle varataan rajallinen määrä levytilaa, lisätilasta veloitetaan erikseen. Lisätilan hinta 120 €/200 GB/vuosi.