Kansalaispulssi

Mitä tutkitaan?

Tilastokeskus toteuttaa vuonna 2020 Valtioneuvoston toimeksiannosta Kansalaispulssi-kyselyn, joka liittyy vallitseviin koronaepidemian aiheuttamiin poikkeusoloihin. Kyselyssä kysytään kansalaisten mielipiteitä muun muassa viranomaisten toiminnasta, vastaajan omasta mielialasta, luottamuksesta tulevaisuuteen, ohjeiden noudattamisesta, muiden auttamisesta ja siitä, miten hyvin kokee saaneensa informaatiota.

Milloin ja miten tiedot kerätään?

Kysely toteutetaan verkkokyselynä ja siihen on mahdollista vastata älypuhelimen kautta. Ensimmäinen kysely tehtiin huhtikuun 2020 alkupuolella. Kysely toistetaan 2–3 viikon välein. Vastaajat vaihtuvat joka kierroksella. Aineistonkeruu toteutetaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kutsu kyselyyn lähetetään vastaajille tekstiviestinä. Ongelmatilanteissa vastaaja voi ottaa yhteyttä sähköpostitse: kansalaispulssi@stat.fi

Kyselyn otos muodostetaan Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen vastanneista manner-suomalaisista kohdehenkilöistä, joille löytyy ajantasainen ja kriteerit täyttävä puhelinnumero. Työvoimatutkimus on otostutkimus, jonka avulla tilastoidaan 15–74-vuotiaan väestön työmarkkinoille osallistumista, työllisyyttä, työttömyyttä ja työaikaa kuukausittain, neljännesvuosittain ja vuosittain. Tutkimuksen otokseen kuuluu joka kuukausi noin 12 000 henkilöä. Työvoimatutkimuksen otos poimitaan ositetulla satunnaisotannalla väestön keskusrekisteriin perustuvasta Tilastokeskuksen väestötietokannasta kahdesti vuodessa. Tutkimus on puhelinhaastatteluina toteutettava paneelitutkimus, jossa samaa henkilöä haastatellaan viisi kertaa.

Missä tietoja julkaistaan?

Tiedonkeruun tuloksia julkaisee valtioneuvoston kanslia Tiedotteet-sivustollaan.

Suorat jakaumat ovat saatavana oheisesta Excel-taulukosta:

Tietosuoja

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään annetut tiedot luottamuksellisina. Henkilötietojen käsittelyperuste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tarkoittama yleinen etu.

Lisätietoja  

Valtioneuvoston kanslia: valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski, p, 040 536 4821
Tilastokeskus: 
kansalaispulssi@stat.fi