Käynnissä olevia tutkimuksia

Tilastokeskuksen haastattelu- ja tutkimuspalvelut on tiedonkeruutoiminnan johtava suomalainen asiantuntija. Seuraavassa meneillään olevia tutkimuksia:

Avainta

Avoimet työpaikat ja rekrytointi toimipaikoissa

Kansalaispulssi

Ulkoilututkimus

Ympäristö Suomessa 2020 (ISSP)

 

Tietoa muista Tilastokeskuksen tekemistä tiedonkeruista löydät Tiedonkeruut-osiosta.