Arvot ja eettiset periaatteet

Toimintamme perustana on tilasto- ja tutkimusalan kansainvälisten suositusten mukaiset ammattieettiset periaatteet. Tilastokeskuksen noudattamat ammattieettiset periaatteet on kuvattu ammattieettisessä oppaassa.

Toiminnassamme sovellamme seuraavia Tilastokeskuksen ammattieettisiä periaatteita:

Puolueettomuus

Tilastot laaditaan noudattaen objektiivisuutta, tieteellisyyttä ja harhattomuutta. Tilastontekijät päättävät itse tilaston laadinnassa käytettävistä tekniikoista, menetelmistä ja määritelmistä. Näissä asioissa he eivät suosi mitään yhteiskunnallista ryhmää eivätkä toimi vallassa olevien vaatimuksesta ammattieettisten periaatteiden vastaisesti.

Luotettavuus

Tilastot kuvaavat mahdollisimman paikkansapitävästi ja täsmällisesti niitä olosuhteita ja asioita, joita niillä halutaan kuvata.

Relevanssi (asiaankuuluvuus)

Tilastot kuvaavat niitä alueita, joista yhteiskunta todella tarvitsee tietoja. Tilastojen tarjonta noudattaa kysyntää ja sen muutoksia. Tilastoja laadittaessa tarpeettomia tietoja ei kerätä eikä tarpeettomia tilastoja tehdä.

Tietosuoja

Tietoja käsitellessään ja säilyttäessään Tilastokeskuksen työntekijä menettelee aina niin, ettei kenenkään yksityisyyttä taikka liike- ja ammattisalaisuutta vaaranneta.

Avoimuus

Tilastojen perustietojen antajille kerrotaan tietojen antoperuste, käyttötarkoitus, tärkeimmät tilaston laatimisessa sovellettavat menettelytavat sekä tietojen luovutusperusteet.

Tehokkuus

Suomen virallinen tilasto laaditaan taloudellisesti ja tehokkaasti, myös perustietojen antajien vastaustaakkaa minimoiden.