Tutkimusaineistojen ja -palveluiden hinnoittelu

Hinnat ovat voimassa vuonna 2021. Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %.

Tutkimusaineistot

Palveluhinnat

Tutkimusaineistojen laatiminen ja käsittely hinnoitellaan tuntiveloituksena tehtyjen työtuntien mukaan. Työkustannuksiin lisätään toimeksiantoon liittyvät tietotekniset kustannukset.

Palvelu Hinta

Käyttöhakemuksen käsittelykulut, sisältää yhden tunnin selvitystyötä

  • käsittelykulut laskutetaan riippumatta hakemuksen hyväksymisestä
  • käsittelyn aloittamisen jälkeen peruutetusta tai täydentämättä jätetystä hakemuksesta veloitetaan tehtyä työmäärää vastaava osuus
500 €
Työtuntihinta 105 € / tunti
Käyttöluvan laajentaminen/jatkaminen 500 €
Laskun jako useammalle organisaatiolle 105 €
Tutkimuslaboratorion työpisteen vuokraus 70 € / päivä
Tutkimushankkeen etäkäytön avaminen sulkemisen jälkeen uudelleen 350 €

Valmisaineistot

Valmisaineistojen hinta perustuu aineistojen ylläpitoon ja aineistoihin liittyvään asiakaspalveluun kuluvaan työmäärään.

Aineisto Kansio Hinta
EDUC opiskelijat EDUC_OPISK 300 €
EDUC toisen asteen yhteishaku EDUC_TYHR 300 €
EDUC tutkintorekisteri EDUC_TREK 300 €
EDUC korkeakoulujen opiskelijarekisteri EDUC_VIRTA 500 €
EDUC ylioppilaskirjoitusten tulokset (YTL) EDUC_YTL 500 €
FIRM alueelliset yritystoimintatiedot FIRM_PROD 300 €
FIRM globaalit arvoketjut ja toimintojen ulkoistaminen FIRM_GVC 300 €
FIRM hyödykkeet: tuotteet sekä aineet ja tarvikkeet FIRM_COMMOD 300 €
FIRM ICT-aineistot FIRM_ICT 300 €
FIRM tutkimus- ja kehittämistoiminta, innovaatiot FIRM_RDINNO 300 €
FIRM kausiveroaineisto FIRM_VAT 300 €
FIRM konkurssit, yrityssaneeraukset FIRM_BANKR 300 €
FIRM konsernit FIRM_GROUP 300 €
FIRM kuluttajahintaindeksin aineisto FIRM_CPI 300 €
FIRM oikeudellisten yksiköiden perustiedot FIRM_BASE 300 €
FIRM patentointi FIRM_PAT 300 €
FIRM perheyritysaineisto FIRM_FAMBUS 300 €
FIRM suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla FIRM_OFATS 300 €
FIRM tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa FIRM_TRADE 300 €
FIRM tieliikenteen tavarankuljetukset FIRM_TRANS 300 €
FIRM tilinpäätösaineistot FIRM_FSS 300 €
FIRM yrityskohtaiset henkilöstöominaisuudet ja yritysten ammattirakenteet FIRM_EMPENT 300 €
FIRM työpaikka- ja työntekijävirta-aineisto, toimipaikkakohtaiset henkilöstöominaisuudet ja toimipaikkojen ammattirakenteet FIRM_EMPEST 300 €
FIRM ulkomainen omistajuus FIRM_IFATS 300 €
FIRM yritysrekisterin toimipaikat FIRM_ESTAB 300 €
FIRM yritysrekisterin yritykset FIRM_ENTER 300 €
FIRM yritysten demografiatiedot FIRM_DEMOG 300 €
FIRM yritystuet FIRM_SUBSID 300 €
FLOWN omistajatiedot FLOWN 300 €
FOLK asuinliitot FOLK_ASLII 300 €
FOLK asuntokuntatiedot FOLK_ASKUN 300 €
FOLK jaksotiedot FOLK_JAKSOT 300 €
FOLK lapsi-vanhemmat sekä lapsi-vanhempi -vuosi FOLK_LAPS 150 €
FOLK muutot FOLK_MUUTTO 300 €
FOLK perhetiedot FOLK_PERH 300 €
FOLK perustiedot FOLK_PERUS 300 €
FOLK tulotiedot FOLK_TULO 300 €
FOLK tutkinnot FOLK_TUTK 300 €
FOLK työssäkäyntitiedot FOLK_TKT 300 €
FOLK väestölaskennan otosaineisto vuodelta 1950 FOLK_VL50 300 €
FOLK väestölaskennan kokonaisaineisto vuosilta 1970, 1975, 1980 ja 1985 FOLK_VL7085 300 €
INFRA Sijaintitietomoduuli INFRA_SIJAINTI 150 €
KELA perustulokokeilurekisteri: perustulojaksot, perustulokokeilun kohdejoukko, perustulomaksut, poiskuittaukset etuuksista KELA_perustulorekisteri 300 €
PRH kaupparekisterin vastuuhenkilötiedot PRH_BOARD 300 €
SES palkkarakenne SES 1000 €
SURV työvoimatutkimuksen haastatteluaineistot SURV_TYTI ensimmäinen vuosi 500 €,
seuraavat vuodet 400 € sekä muut kulut (300 €  tai tuntihinnoittelu jos sisältää rekisteriyhdistelyä)
TAX tulorekisterin etuustiedot TAX_BENEFIT 500 €
TAX tulorekisterin tulotiedot TAX_INCOMES 500 €
TAX työnantajan tai suorituksen maksajan vuosi-ilmoitus verohallinnolle TAX_XPER 300 €
TEM/URA-aineisto Tem_URA 500 €
TEM Työ ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston aineisto: Työpaikka Tem_tyopaikka 300 €
TEM Työ ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston aineisto: Työkunto Tem_tyokunto 300 €
TEM Työ ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston aineisto: Työnhakija Tem_tyonhakija 300 €
TEM Työ- ja elinkeinomineisteriön työvälitysaineisto: Työnhaku Tem_tyonhaku 300 €
TRAFI moottoriajoneuvokanta, omistaja/haltijatiedot TRAFI_omistaja Etäkäytön konepakettihinnoittelu
TRAFI moottoriajoneuvokanta, ajoneuvotiedot TRAFI_ajoneuvo Etäkäytön konepakettihinnoittelu
TULLI tavaroiden ulkomaankauppa TULLI_ENTER 300 €
TULLI hyödyketason tiedot TULLI_COMMOD 300 €

Mikrosimulointiaineistot

Aineisto Hinta
SISU-rekisteriaineisto, 15 prosentin otokset jokaiselle aineistovuodelle Etäkäytön konepakettihinnoittelu
SISU-rekisteriaineisto, erillisotos 1000 € / aineistovuosi
Kulutustutkimuksen palveluaineiston mikrosimulointiversio v. 2012 aineisto (molemmat versiot): 3900 €;
v. 2016 aineisto: 3900 €;
kaikki aineistot: 5175 €

Etäkäyttö

Etäkäytöstä maksetaan tutkimushankekohtainen käyttömaksu, joka sisältää sekä etäkäytön käyttömaksun että avaus- ja ylläpitomaksut. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Tutkimushanke valitsee käyttöönsä sopivan konepaketin. 

Konepakettikohtaiset hinnat

Konepaketti Hinta
S (8 GB RAM, 4 ydintä) 2250 € / vuosi
M (16 GB RAM, 6 ydintä) 2750 € / vuosi
L (32 GB RAM, 8 ydintä) 3500 € / vuosi
XL (64 GB RAM, 8 ydintä) 4800 € / vuosi

Etäkäyttömaksut veloitetaan kaksi kertaa vuodessa, laskutuskausi on kuusi kuukautta: tammi-kesäkuun käyttö veloitetaan kesäkuussa ja heinä-joulukuun käyttö joulukuussa.

Jos konepaketti muuttuu laskutuskauden aikana, veloitetaan suurimman käytössä olleen konepaketin mukainen käyttömaksu.

Etäkäytön minimilaskutusajan pituus on yksi laskutuskausi (tammi-kesäkuu / heinä-joulukuu). Minimilaskutus on siis kuuden kuukauden osuus vuosimaksusta. Kesken laskutuskauden aloitetuissa ja lopetetuissa etäkäyttösopimuksissa etäkäytön käyttömaksu suhteutetaan kuukausitasolle aloitus- ja lopetusajankohtien mukaisesti edellyttäen, että käyttö kestää vähintään yhden laskutuskauden ajan.

Muut veloitukset etäkäyttöön liittyen

Tutkimushankkeelle varataan rajallinen määrä levytilaa, lisätilasta veloitetaan erikseen. Lisätilan hinta 120 €/200 GB/vuosi. Hinta sisältää ensimmäisen vuoden avausmaksun.

Aineistokustannukset veloitetaan tutkimusaineistojen hinnaston mukaisesti.

Haastattelu- ja tutkimuspalvelut

Haastattelu- ja tutkimuspalveluiden tiedonkeruiden hinta muodostuu tiedonkeruun ja sisällön suunnittelun kustannuksista, tiedonkeruun kenttävaiheen kustannuksista sekä aineistojen käsittelyn ja muokkauksen kustannuksista.

Keskeisimpiä kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä ovat tiedonkeruutapa (puhelinhaastattelu, käyntihaastattelu, postikysely, web-tiedonkeruu tai näiden yhdistelmä), kyselyn pituus ja otoskoko, lomakkeen ja tiedonkeruun suunnittelun vaatima työmäärä sekä aineiston toimitustapa (tiedosto, taulukot, taulukkoraportti, tutkimusraportti).

Tutkimusten hinnat vaihtelevat edellä mainituista tekijöistä johtuen muutamasta tuhannesta eurosta jopa satoihin tuhansiin euroihin.

Tutkimuksen toteutuksen eri vaihtoehdoista käydään aina alustavat neuvottelut kustannuksiin vaikuttavista olennaisimmista tekijöistä, minkä jälkeen voidaan antaa alustava kustannusarvio eri toteutusvaihtoehdoista. Lopullinen kustannusarvio tehdään, kun on löydetty asiakkaan tarpeisiin soveltuva toteutusvaihtoehto ja tutkimuksen yksityiskohdat ovat selvinneet.

Menetelmäpalvelut

Menetelmäpalveluiden hinnoitteluun sovelletaan tuntiveloitusta, jonka veroton hinta on 80 eurosta 140 euroon toimeksiannon laadusta riippuen. Suuremmissa hankkeissa voidaan käyttää myös kuukausiveloitusta.

Päivitetty 8.10.2021