Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2014

2014
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik