Finlands officiella statistik

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Företagens rörelseresultat minskade år 2019
17.12.2020
Företagen inom industri, byggverksamhet, handel och servicenäringar genererade en sammanlagd omsättning exkl. interna poster på 427,4 miljarder euro år 2019. Omsättningen ökade med 9,9 miljarder euro från året innan. Företagens rörelseresultat var totalt 22,1 miljarder euro, dvs. 2,4 miljarder euro mindre än år 2018. Av minskningen av rörelseresultatet var industrins andel 1,2 miljarder euro. Företagen inom servicenäringarna hade en andel på 0,8 miljarder euro. Inom byggverksamheten minskade rörelseresultatet med omkring 290 miljoner euro och inom handeln med omkring 90 miljoner euro.

Beskrivning: Struktur- och bokslutsstatistiken över företag beskriver företag i Finland. Statistiken omfattar näringsgrensvisa uppgifter om antalet företag, anställda, bokslut samt en specifikation av omsättning och kostnader. Med hjälp av företagens bokslutsuppgifter beskrivs hur resultatet för de olika näringsgrenarna bildas, näringsgrenarnas lönsamhet och balansräkningens struktur. Variablerna består av resultat- och balansräkningsuppgifter och nyckeltal som beräknats på basis av dem. Statistiken innehåller också uppgifter om företagens tillväxt och fortlevnad efter det första året.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: företag, näringsgrenar, personal, bokslut, omsättning, resultaträkning, balansräkningar, lönsamhet, förädlingsvärde, investeringar.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: StatFin-databastabellerna över icke-vinstsyftande organisationer har uppdaterats i anslutning till struktur- och bokslutsstatistiken över företag
19.12.2019
Databastabeller över icke vinstsyftande organisationer (tabellerna 11i1 och 11i2) har uppdaterats i StatFin-tjänsten i anslutning till struktur- och bokslutsstatistiken över företag.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Struktur- och bokslutsstatistik över företag [e-publikation].
ISSN=2342-6225. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrti/index_sv.html