Tabellbilaga 1. Företagens omsättning efter närinsgren 2013–2014

Näringsren Omsättning Årsförändring
1000 euro
2013 2014 %
B Utvinning av mineral 1 730 437 1 661 142 -4,0
C Tillverkning 135 093 280 130 284 373 -3,6
D Försörjning av el gas värme och kyla 13 634 420 13 074 441 -4,1
E Vattenförsörjning; avloppsrening avfallshantering sanering 2 385 930 2 451 932 2,8
F Byggverksamhet 28 459 840 28 998 388 1,9
G Handel 123 201 374 116 846 278 -5,2
H Transport och magasinering 22 945 799 23 108 891 0,7
I Hotell- och restaurangverksamhet 5 991 156 6 048 548 1,0
J Informations- och kommunikationsverksamhet 16 548 060 17 862 057 7,9
L Fastighetsverksamhet 7 624 137 8 005 031 5,0
M Verksamhet inom juridik ekonomi vetenskap och teknik 13 289 725 13 253 797 -0,3
N Uthyrning fastighetsservice rese- och andra stödtjänster 9 929 485 10 075 843 1,5

Källa: Statistikcentralen

Förfrågningar: Pirkko Nurmela 029 551 3519, Jaakko Salmela 029 551 3454, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 18.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Struktur- och bokslutsstatistik över företag [e-publikation].
ISSN=2342-6225. 2014, Tabellbilaga 1. Företagens omsättning efter närinsgren 2013–2014 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrti/2014/yrti_2014_2015-12-18_tau_001_sv.html