Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Företagens förädlingsvärde efter närinsgren 2013–2014

Näringsren Förädlingsvärde Årsförändring
1000 euro
2013 2014 %
B Utvinning av mineral 466 840 151 052 -67,6
C Tillverkning 24 533 279 24 610 661 0,3
D Försörjning av el gas värme och kyla 3 481 546 3 539 034 1,7
E Vattenförsörjning; avloppsrening avfallshantering sanering 758 121 849 623 12,1
F Byggverksamhet 9 243 985 9 326 299 0,9
G Handel 14 870 232 14 735 361 -0,9
H Transport och magasinering 7 850 964 7 752 808 -1,3
I Hotell- och restaurangverksamhet 2 067 377 2 108 274 2,0
J Informations- och kommunikationsverksamhet 7 577 565 8 167 700 7,8
L Fastighetsverksamhet 3 896 325 4 024 813 3,3
M Verksamhet inom juridik ekonomi vetenskap och teknik 6 565 440 6 626 242 0,9
N Uthyrning fastighetsservice rese- och andra stödtjänster 4 991 622 5 104 061 2,3

Källa: Statistikcentralen

Förfrågningar: Pirkko Nurmela 029 551 3519, Jaakko Salmela 029 551 3454, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 18.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Struktur- och bokslutsstatistik över företag [e-publikation].
ISSN=2342-6225. 2014, Tabellbilaga 2. Företagens förädlingsvärde efter närinsgren 2013–2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrti/2014/yrti_2014_2015-12-18_tau_002_sv.html