Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringen

  1000 euro Förändring
2014, preliminära uppgifter 2014 %
B Utvinning av mineral Omsättning 1 665 936 1 661 142 -0,3
Driftsbidrag -126 314 -128 111 1,4
Nettoresultat -815 590 -757 037 -7,2
Förädlingsvärde 153 126 151 052 -1,4
Materiella nettoinvesteringar 178 560 177 339 -3,8
C Tillverkning Omsättning 130 213 188 130 284 373 0,1
Driftsbidrag 7 623 326 7 643 525 0,3
Nettoresultat 3 699 165 3 693 764 -0,1
Förädlingsvärde 24 595 117 24 610 661 0,1
Materiella nettoinvesteringar 2 520 229 2 488 640 -1,3
F Byggverksamhet Omsättning 28 838 870 28 998 388 0,6
Driftsbidrag 1 980 034 2 030 344 2,5
Nettoresultat 928 951 951 155 2,4
Förädlingsvärde 9 317 641 9 326 299 0,1
Materiella nettoinvesteringar 740 459 630 106 -14,9
G Handel Omsättning 116 737 264 116 846 278 0,1
Driftsbidrag 3 760 431 3 819 551 1,6
Nettoresultat 1 577 732 1 601 433 1,5
Förädlingsvärde 14 696 105 14 735 361 0,3
Materiella nettoinvesteringar 939 688 894 069 -4,9
H Transport och magasinering Omsättning 23 048 780 23 108 891 0,3
Driftsbidrag 1 685 415 1 769 329 5,0
Nettoresultat 272 573 285 662 4,8
Förädlingsvärde 7 748 220 7 752 808 0,1
Materiella nettoinvesteringar 807 660 730 894 -9,5
I Hotell- och restaurangverksamhet Omsättning 6 033 210 6 048 548 0,3
Driftsbidrag 251 240 257 797 2,6
Nettoresultat -50 432 -44 653 -11,5
Förädlingsvärde 2 106 191 2 108 274 0,1
Materiella nettoinvesteringar 147 130 138 844 -5,6
J Informations- och kommunikationsverksamhet Omsättning 17 839 057 17 862 057 0,1
Driftsbidrag 2 989 914 3 001 988 0,4
Nettoresultat 1 454 399 1 473 427 1,3
Förädlingsvärde 8 156 229 8 167 700 0,1
Materiella nettoinvesteringar 904 165 900 285 -0,4
M Verksamhet inom juridik ekonomi vetenskap och teknik Omsättning 13 348 704 13 253 797 -0,7
Driftsbidrag 997 289 981 215 -1,6
Nettoresultat 447 966 411 873 -8,1
Förädlingsvärde 6 660 190 6 626 242 -0,5
Materiella nettoinvesteringar 239 511 210 967 -11,9
N Uthyrning fastighetsservice rese- och andra stödtjänster Omsättning 9 979 173 10 075 843 1,0
Driftsbidrag 980 765 955 342 -2,6
Nettoresultat 226 207 266 246 17,7
Förädlingsvärde 5 046 328 5 104 061 1,1
Materiella nettoinvesteringar 457 006 432 851 -5,3

Källa: Statistikcentralen

Förfrågningar: Pirkko Nurmela 029 551 3519, Jaakko Salmela 029 551 3454, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 18.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Struktur- och bokslutsstatistik över företag [e-publikation].
ISSN=2342-6225. 2014, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrti/2014/yrti_2014_2015-12-18_rev_001_sv.html