Julkaistu: 22.10.2010

Työvoimakustannukset 45 000 euroa työntekijää kohden vuonna 2008

Korjattu 5.11.2010. Julkistuksen taulukoita on korjattu. Korjaukset on merkitty punaisella. Muutokset vaikuttavat myös tietokantataulukkoon.

Työvoimakustannukset olivat Tilastokeskuksen työvoimakustannustutkimuksen mukaan keskimäärin 45 000 euroa henkilötyövuotta kohden vuonna 2008. Suurimpia kustannukset olivat jalostuksessa, noin 50 000 euroa ja valtiolla, runsaat 49 000 euroa. Pienimmät kustannukset olivat kuntasektorilla, noin 41 000 euroa.

Työvoimakustannukset tehtyä työtuntia ja työntekijää kohden vuonna 2008

Sektori Työvoimakustannus
euroa/tehty työtunti 1000 euroa/työntekijä
Kaikki sektorit yhteensä 27,4 45,0
Yksityinen sektori yhteensä 27,5 46,0
- jalostus 29,8 50,2
- palvelut 25,9 43,0
Kuntasektori 26,1 41,5
Valtio 31,2 49,3

Työvoimakustannustilaston luvuissa ei ole mukana alkutuotanto eivätkä alle kymmenen työntekijän yritykset. Kustannuserojen syyt johtuvat pääosin palkkatasoista. Valtion palkkataso on muita sektoreita korkeampi ja myös palkkakehitys on 2000-luvun puolivälissä ollut yksityistä sektoria ja kuntasektoria nopeampaa.

Julkisella sektorilla on tehtyjen työtuntien määrä henkilötyövuotta kohden yksityistä sektoria pienempi, mikä johtuu lähinnä julkisen sektorin muita pidemmistä vuosilomista. Tämän vuoksi valtion kokonaistyövoimakustannukset työntekijää kohden jäävät hieman jalostuksen lukujen alle. Kuntasektorilla taas palkkakustannukset ovat niin pienet, että pienemmästä tehtyjen työtuntien määrästä huolimatta kokonaistyövoimakustannukset jäävät yksityisen sektorin palveluiden tasolle.

Työvoimakustannuksista 75 prosenttia on palkkoja

Kaikista työvoimakustannuksista 76,3 prosenttia on palkkoja. Niihin voidaan vielä lisätä sosiaaliturvaan luettujen sairausajan ja perhevapaan palkkojen 1,7 prosentin osuus. Välittömän ansion eli tehdyltä työajalta maksetun palkan osuus on 59,9 prosenttia. Sektoreittain mainittavimmat erot syntyvät julkisen sektorin yksityistä suuremmista loma-ajan palkkojen osuuksista ja korkeammista sosiaalikustannusten tariffeista.

Työvoimakustannusten rakenne vuonna 2008, prosenttia

Työvoimakustannusten rakenne vuonna 2008, prosenttia

Kertaluonteisiin palkkaeriin kuuluvat tulospalkkiot, lomarahat, palvelusvuosikorvaukset, varallaolo- ja muut vastaavat korvaukset. Niiden osuus oli yksityisellä sektorilla julkista sektoria korkeampi ja selityksenä oli tulospalkkioiden osuus, 2,5 prosenttia.

Työvoimakustannustutkimus 2008 kuuluu osana Euroopan Unionin kaikkien jäsenmaiden vuotta 2008 koskevaan tilastoon, josta Eurostat julkaisee tietoja myöhemmin.


Lähde: Työvoimakustannustutkimus 2008. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pentti Jonninen (09) 1734 3581, tvk@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Julkaisu pdf-muodossa (296,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 22.10.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannustutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-3261. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.1.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvtutk/2008/tvtutk_2008_2010-10-22_tie_001_fi.html