Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Kuvaus

Työvoimakustannustutkimus kuvaa työvoimakustannusten tasoa ja rakennetta määrävuosina. Tilasto kattaa lähes koko yksityisen sektorin, sekä valtion ja kuntasektorin. Tilaston ulkopuolelle jäävät maa-, metsä- ja kalatalous. Työvoimakustannuksilla tarkoitetaan kustannuksia, jotka syntyvät työnantajille työvoiman työllistämisestä. Niihin kuuluvat palkkojen lisäksi työnantajan maksamat sosiaalikustannukset ja eräät muut kustannuserät (mm. työterveyshuolto, rekrytointi, henkilöstökoulutus).

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannustutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-3261. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvtutk/meta.html