Kuvaus

Työvoimakustannustutkimus kuvaa työvoimakustannusten tasoa ja rakennetta määrävuosina. Tilasto kattaa lähes koko yksityisen sektorin, sekä valtion ja kuntasektorin. Tilaston ulkopuolelle jäävät maa-, metsä- ja kalatalous. Työvoimakustannuksilla tarkoitetaan kustannuksia, jotka syntyvät työnantajille työvoiman työllistämisestä. Niihin kuuluvat palkkojen lisäksi työnantajan maksamat sosiaalikustannukset ja eräät muut kustannuserät (mm. työterveyshuolto, rekrytointi, henkilöstökoulutus).

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannustutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-3261. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.1.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvtutk/meta.html