Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 28.11.2012

Vuoden 2011 teollisuuden tuotannon arvo 88,6 miljardia euroa

Teollisuuden tuotantotilaston vuoden 2011 tiedot on päivitetty StatFin-tilastopalveluun 28.11.2012. Tilasto sisältää tavaranimikkeittäisiä arvo- ja määrätietoja myydystä kotimaisesta tuotannosta sekä määrätietoja kotimaisesta kokonaistuotannosta. Palvelussa on saatavilla tiedot myös vuosilta 1998–2010. Tiedot kerätään vuosittain yrityksiltä tai toimipaikoilta (toimialat: kaivostoiminta ja louhinta B sekä teollisuus C).

Teollisuuden myydyn tuotannon arvo nimikkeiden toimialan mukaan 2011

Toimiala Myydyn
tuotannon arvo
(milj. euroa)
Osuus
teollisuus-
tuotannosta (%)
Arvon
muutos
edellis-
vuodesta (%)
Yhteensä 88 575 100,0 8,9
B Kaivostoiminta ja louhinta 1 384 1,6 15,1
C Teollisuus 87 127 98,4 8,8
10-12 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 8 576 9,7 7,7
13-15 Tekstiilien, vaatteiden sekä nahan ja nahkatuotteiden valmistus 643 0,7 2,6
16-17 Metsäteollisuus 16 158 18,2 2,3
19-22 Kemianteollisuus 21 187 23,9 22,7
24-30, 33 Metalliteollisuus 35 969 40,6 5,3
18, 23, 31, 32 Muu tehdasteollisuus 4 594 5,2 8,0
Muille toimialoille sijoittuva tuotanto 63 0,1 16,7

Teollisuuden myydyn tuotannon arvo

Teollisuuden (toimialat B ja C) myydyn tuotannon arvo oli noin 88,6 miljardia euroa vuonna 2011. Myydyn tuotannon kokonaisarvosta metalliteollisuuden tuotteiden osuus oli 40,6 prosenttia, kemianteollisuuden 23,9 prosenttia, metsäteollisuuden 18,2 prosenttia ja elintarviketeollisuuden 9,7 prosenttia. Näiden päätoimialojen suuruusjärjestyksessä ei tapahtunut muutoksia edellisvuodesta. Toimialat on jaettu tarkempiin alaluokkiin liitetaulukossa 1.

Vuonna 2011 Suomen teollisuustuotannon arvo kasvoi 8,9 prosenttia edellisvuodesta, mutta tuotannon arvo jäi edelleen selvästi vuoden 2008 tasosta. Vuonna 2011 kemianteollisuuden tuotannon arvo kasvoi 22,7 prosenttia, metsäteollisuuden 2,3 ja metalliteollisuuden 5,3 prosenttia.


Lähde: Teollisuustuotanto 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kristian Taskinen 09 1734 2238, hyodyke.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (301,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 28.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6389. 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.9.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tti/2011/tti_2011_2012-11-28_tie_001_fi.html