Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Teollisuuden myydyn tuotannon arvo nimikkeiden toimialan mukaan 2008–2011 (milj. euroa)

Toimiala 2008 2009 2010 2011 Muutos 2010–2011 (%)
Yhteensä 100 212 72 872 81 326 88 575 8,9
B Kaivostoiminta ja louhinta 1 043 896 1 202 1 384 15,1
07 Metallimalmien louhinta 124 121 316 444 40,5
08 Muu kaivostoiminta ja louhinta 901 745 855 903 5,6
09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta 18 29 31 37 19,4
C Teollisuus 99 111 71 937 80 070 87 127 8,8
10-12 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 8 332 8 142 7 961 8 576 7,7
10 Elintarvikkeiden valmistus 7 219 7 076 6 940 7 522 8,4
11 Juomien valmistus 1 113 1 066 1 021 1 054 3,2
13-15 Tekstiilien, vaatteiden sekä nahan ja nahkatuotteiden valmistus 758 596 627 643 2,6
13 Tekstiilien valmistus 476 365 373 373 0,0
14 Vaatteiden valmistus 121 98 89 94 5,6
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 161 133 166 176 6,0
16-17 Metsäteollisuus 17 342 13 233 15 795 16 158 2,3
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus 4 972 3 680 4 464 4 611 3,3
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 12 369 9 553 11 331 11 547 1,9
19-22 Kemianteollisuus 18 469 14 048 17 265 21 187 22,7
19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus 8 648 5 924 7 898 10 578 33,9
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 6 027 4 718 5 570 6 322 13,5
21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus 1 043 1 134 1 258 1 294 2,9
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 2 752 2 272 2 539 2 993 17,9
24-30, 33 Metalliteollisuus 48 927 31 866 34 169 35 969 5,3
24 Metallien jalostus 9 197 4 914 7 703 8 692 12,8
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 7 262 4 675 4 753 5 425 14,1
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 9 852 5 668 4 395 3 597 -18,2
27 Sähkölaitteiden valmistus 4 704 3 941 3 959 4 102 3,6
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 11 673 8 013 8 596 9 733 13,2
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 1 893 1 022 1 105 1 299 17,6
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 2 016 1 771 1 633 868 -46,8
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 2 331 1 862 2 024 2 253 11,3
18, 23, 31, 32 Muu tehdasteollisuus 5 283 4 053 4 252 4 594 8,0
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 1 244 1 040 988 1 050 6,3
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 2 560 1 836 2 039 2 275 11,6
31 Huonekalujen valmistus 1 034 758 759 781 2,9
32 Muu valmistus 445 419 466 487 4,5
Muille toimialoille sijoittuva tuotanto 58 39 54 63 16,7
01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 15 7 10 8 -20,0
02 Metsätalous ja puunkorjuu 11 7 6 8 33,3
03 Kalastus ja vesiviljely 3 3 3 4 33,3
35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 16 12 18 21 16,7
38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys 14 9 18 22 22,2
74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle 1 1 0 0 0,0

Lähde: Teollisuustuotanto 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kristian Taskinen 09 1734 2238, hyodyke.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 28.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6389. 2011, Liitetaulukko 1. Teollisuuden myydyn tuotannon arvo nimikkeiden toimialan mukaan 2008–2011 (milj. euroa) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tti/2011/tti_2011_2012-11-28_tau_001_fi.html