Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 29.11.2019

Työtapaturmia 138 000 Suomessa vuonna 2017

Vuoden 2017 aikana Suomessa sattui yhteensä yli 138 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui 126 500 ja yrittäjille (mukaan lukien maatalousyrittäjät) 11 600. Työpaikoilla tai työliikenteessä tapahtui suurin osa kaikista työtapaturmista 113 000 tapausta, kun vastaavasti 25 000 työtapaturmaa sattui työmatkoilla. Näissä lukumäärissä ovat mukana myös sellaiset lievät työtapaturmatapaukset, joista aiheutui alle neljän päivän työkyvyttömyys ja joista vakuutusyhtiöt maksoivat ainoastaan sairaskulujen korvauksia.

Palkansaajien, yrittäjien ja maatalousyrittäjien työtapaturmat vakavuuden mukaan vuonna 2017

  Yhteensä Työpaikkatapaturmat Työmatkatapaturmat
Lkm Lkm Lkm
Yhteensä 138 146 113 065 25 081
Alle 4 päivää 86 693 70 983                                       157 10
Vähintään 4 päivää 51 423  42 059 9 364
Työkuolemia 30 23 7
Palkansaajat 126 503 102 225 24 278
Alle 4 päivää 81 195 65 952 15 243
Vähintään 4 päivää 45 284 36 255 9 029
Työkuolemia 24 18 6
Yrittäjät 7 219 6 416 803
Alle 4 päivää 4 072 3 605 467
Vähintään 4 päivää 3 143 2 808 335
Työkuolemia 4 3 1
Maatalousyrittäjät 4 424 4 424
Alle 4 päivää 1 426 1 426
Vähintään 4 päivää 2 996 2 996
Työkuolemia 2 2
Maatalousyrittäjien työpaikka- ja työmatkatapaturmia ei eritellä.

Työtapaturmien määrä kasvoi selvästi vuonna 2017. Vuonna 2016 sattui alle 132 000 työtapaturmaa, vuonna 2015 vastaava luku oli hieman yli 127 000.

Tilastokeskuksen työtapaturmatilastossa siirryttiin referenssivuodesta 2005 alkaen käyttämään EU:n tilastoviraston Eurostatin työtapaturmatilastossa (ESAW) käyttämää työtapaturman määritelmää. Määritelmän mukaan tilasto sisältää tiedot työtapaturmista, jotka ovat johtaneet ”vähintään 4 päivän työkyvyttömyyteen”. Pääosa tämän verkkojulkaisun tiedoista on esitetty tätä rajausta käyttäen. Aikasarjat on korjattu taaksepäin määritelmän mukaisiksi.

Vuonna 2017 työpaikalla tai työmatkaliikenteessä kuoli yhteensä 30 henkilöä. Näistä palkansaajien kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia oli 24, maatalousyrittäjien 2 ja muiden yrittäjien 4. Työmatkalla sattui yhteensä 7 kuolemaan johtanutta tapaturmaa, joista 6 palkansaajille ja yksi muille yrittäjälle. Työkuolemien määrä väheni edellisestä vuodesta, sillä vuonna 2016 työpaikalla tai työmatkalla menehtyi yhteensä 46 henkilöä.

Kaikista kuolemaan johtaneen työtapaturman uhreista 24 oli palkansaajia, 2 maatalousyrittäjiä ja 4 muita yrittäjiä.

Linkit

Työtapaturmatilaston tietokantataulukot . Katso Muutoksia tietokannassa.

Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) julkaisee vuosittain tilastoa korvatuista työtapaturmista ja ammattitaudeista.

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela julkaisee vuosittain tilastoa maatalousyrittäjien työtapaturmista.

Euroopan Unionin tilastoviraston Eurostatin kotisivulta https:eu//ec.europa.eu/eurostat löytyvät vuosittaiset tiedot unionin jäsenmaissa sattuneista työtapaturmista (englanniksi).

Työterveyslaitos (TTL) on vuodesta 1964 lähtien ylläpitänyt työperäisten sairauksien rekisteriä (entinen ammattitautirekisteri).

Luonnonvarakeskuksen (Luke) julkaisemasta Metsätilastollisesta vuosikirjasta on tietoja metsänomistajien ja palkansaajien työtapaturmista.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) työsuojeluosasto ylläpitää tapaturmaselostusrekisteriä.


Lähde: Työtapaturmat 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Arto Miettinen 029 551 2963, Outi Stenbäck 029 551 2517, tyotapaturmat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (544,4 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 29.11.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtapaturmat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5999. 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttap/2017/ttap_2017_2019-11-29_tie_001_fi.html